داکت اسپلیت سقفی تراست 36000 سرد R410 بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی تراست 36000 سرد R410

تراست

Duct Split-3806

اسپلیت کانالی سقفی تراست 36000 سرد R410

گاز مبرد R410

کد محصول TMD-36CT1

جزییات بیشتر

7,286,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد 36000 تراست مدل TMD-36CT1