داکت اسپلیت سقفی تراست 24000 سرد R410 بزرگنمایی

داکت اسپلیت سقفی تراست 30000 سرد R410

تراست

Duct Split-3805

اسپلیت کانالی سقفی تراست 30000 سرد R410

گاز مبرد R410

کد محصول TMD-30CT1

جزییات بیشتر

6,032,000 تومان

بررسی و راهنمایی خرید اسپلیت کانالی سقفی سرد 30000 تراست R410 مدل TMD-30CT1